วิชา GNA 200


ถ้าคิดว่าดู Video แล้ว ควรปรับปรุงตรงไหนไปที่ Video Feed Back :  Here ได้เลยครับ

Project

posted Sep 13, 2011, 10:15 PM by Sompop Kulapalanont

Project Name


Collaboration

posted Aug 23, 2011, 7:41 PM by Sompop Kulapalanont   [ updated Aug 24, 2011, 12:11 AM ]Student
Attibute
 • ID
 • Name
 • Section หลายๆ Sec
Behavior
 • add(Section) :Boolean  
 • drop(Section):Boolean
 • showUnit() : Int แสดงหน่วยกิจทั้งหมดที่เรียน
 • showSection() : แสดงข้อมูลวิชาทั้งหมดที่เรียน
Course
Attribute
 • ID
 • Name
 • unit(หน่วยกิจ)
 • Section หลายๆ Sec
 • Lecturer ผู้สอน
Behavior
 • addSection(SectionID):Section
 • removeSection(SectionID):Section
Section
Attribute
 • ID
 • studentMax
 • Student หลายๆคน
 • Course
 • เวลาเรียน
Behavior
 • add(Student)
 • remove(Student)
Registrar
Attribute
 • Student ทั้งม(private)
 • Course ทั้งม(private)
 • ชื่อ ม.
Behavior
 • createStudent(Name,StudentID):Student
 • createCourses(Name ,CourseID,unit):Course
 • createSection(Course,sectionID):Section
 • regisStudent(Student,Section):Bool
 • unregisStudent(Student,Section):Bool
 • showStudent(Section):void
 • showSection(Course):void
 • showCourses()
 • showStudents()
 • showInfo(Student):
Example

วิธีการให้ Return เป็นพวก Student , Courses

public Student createStudent(Name ,StudentID){
  Student newstudent = new Student(Name,StudentID);
  this.students[lastStudent] = newstudent;
  return newstudent;
}

ปล. newstudent คือ นักเรียนคนใหม่

Event

posted Aug 9, 2011, 11:11 PM by Sompop Kulapalanont   [ updated Aug 16, 2011, 11:10 PM ]

เริ่มต้นกับ Object

posted Aug 9, 2011, 8:13 PM by Sompop Kulapalanont   [ updated Aug 10, 2011, 5:06 AM ]Lab 


Homework

ให้นักศึกษาเลือก เกมจาก http://www.kongregate. com/ แล้ววิเคราะห์ ว่าเกมๆนั้นมี Object อะไรบ้าง มีความสัมพันธ์กันยังไงบ้าง แล้วเขียนอธิบาย ลง Blog 

ปล. สามารถ อธิบายเป็นรูปภาพ หรือ แผนภาพก็ได้ หากนักศึกษาสะดวก

1-4 of 4