เริ่มต้นกับ Object

posted Aug 9, 2011, 8:13 PM by Sompop Kulapalanont   [ updated Aug 10, 2011, 5:06 AM ]


Lab 


Homework

ให้นักศึกษาเลือก เกมจาก http://www.kongregate. com/ แล้ววิเคราะห์ ว่าเกมๆนั้นมี Object อะไรบ้าง มีความสัมพันธ์กันยังไงบ้าง แล้วเขียนอธิบาย ลง Blog 

ปล. สามารถ อธิบายเป็นรูปภาพ หรือ แผนภาพก็ได้ หากนักศึกษาสะดวก

ċ
MyWorld.rar
(29k)
Sompop Kulapalanont,
Aug 9, 2011, 11:31 PM
ċ
ObjectExample.rar
(15k)
Sompop Kulapalanont,
Aug 10, 2011, 4:45 AM
Comments