วิชา GNA 200‎ > ‎Event‎ > ‎

quizกำหนดให้ในจักรวาลของ Quiz นี้
โจทย์ต้องการ: สร้างโปรแกรม จำลองการขายของ

 พ่อค้ามีช่องใส่ของ 5 ช่อง พ่อค้าสามารถเลือกซื้อสินค้า ได้ตราบที่เงินไม่หมดและมีช่องอยู่ วิธีเดียวที่พ่อค้าจะทำให้ช่องว่างอีกครั้งคือ ขาย Item 


ปล.
  1. พ่อค้าไม่สามารถซื้อของได้เมื่อเงินหมด // ช่องเต็ม 
  2. เราสามารถเรียกดูของจากพ่อค้าได้เช่น merchant.items[0].name เป็นต้น
    1. อย่าลืม ว่าของแต่ละชิ้นต้องดูราคาซื้อ และ ราคาขาย ได้ด้วย

ตัวอย่าง ใน Program.cs หรือ Main.cs ที่ควรได้


Quiz GNA ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2554Comments